Podmínky účasti v kurzu

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete:
1. On-line na internetových stránkách www.latinokurzy.cz
2. e-mailem na adrese: sysa.kurzy@gmail.com
3. telefonicky na čísle 606 740 636 
 
Po přihlášení obdržíte potvrzující e-mail o registraci do Vámi vybraného kurzu. 
Registrace je závazná po uhrazení platby za kurz. 
 

Platba za kurz

Platbu za kurz můžete uhradit na místě konání konkrétního kurzu v hotovosti.
Úhradu můžete realizovat také bankovním převodem, číslo účtu a variabilní symbol Vám zašleme na vyžádání. V případě platby za kurz bankovním převodem je účastník kurzu povinen předložit na první lekci potvrzení o zaplacení kurzu. 
 

Stornovací podmínky

Účastník kurzu má nárok na vrácení kurzovného před zahájením kurzu. Po zahájení kurzu účastníkům kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného či jinou kompenzaci při překážkách vzniklých ze strany účastníka kurzu. V případě nemoci anebo jiné okolnosti, která brání účastníkovi kurzu zúčastnit se lekce, je možné si tuto lekci nahradit na jiném kurzu z nabídky latinokurzy.cz. 
 

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje účastníka kurzu jsou uchovány v databázi a budou použité pouze pro zasílání informačních zpráv o kurzech, novinkách nebo akcích pořádaných lektory latinokurzy.cz.
Pro vyřazení z databáze stačí zaslat email na adresu sysa.kurzy@gmail.com s názvem „nezasílat“.